1. Anvendelighed, aftale
2. Medlemskabskvalifikation
3. Brug af ydelserne
4. Panelregistrering, adgangskoder
5. Uautoriserede brug
6. Begrænset indhold
7. Brugerindhold
8. Loyalitetsprogram
9. Profilopdateringer
10. Frameldelsespolitik
11. Links
12. Kommunikation med Dynata
13. Privatliv
14. Ansvarsfraskrivelse
15. Ændringer
16. Skadesløsholdelse
17. Ansvarsbegrænsning
18. Overholdelse af gældende lovgivning
19. Suspension, opsigelse, deaktivering af panelmedlemskonti
20. Dynata's medarbejdere
21. Meddelelser
22. Adskillelighed
23. Gældende lovgivning, retskreds og værneting
24. Diverse vilkår

1. Anvendelighed, aftale.

Disse vilkår og betingelser (disse "Vilkår") regulerer og gælder for din brug af Dynata's ydelser, inklusive, uden begrænsning, (1) medlemsskab af et Dynata-panel eller -underpanel (individuelt et "Panel" og kollektivt "Panelerne"), (2) brug af og/eller adgang til ethvert Panels websted (individuelt et strong>"Websted" og kollektivt "Webstederne"), (3) deltagelse i enhver undersøgelse, der tilbydes, stilles til rådighed, afholdes eller administreres af eller gennem Dynata, og (4) din kvalifikation til, og/eller indløsning af, belønninger, incitamenter og gevinster, som tilbydes for visse handlinger og aktiviteter, inklusive, uden begrænsning, korrekt udfyldte undersøgelser (samlet "Ydelserne").

Alle referencer i disse handelsbetingelser til "Dynata" omfatter Dynata,LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC), og dets moderselskaber, datterselskaber og associerede selskaber. Alle referencer i disse handelsbetingelser til "os" eller "vi" henviser til Dynata.

Ved at tilgå, bruge og/eller deltage i ydelserne accepterer du hermed udtrykkeligt, at du vil følge og er bundet af disse betingelser.

Dynata forbeholder sig retten til at afslå, begrænse, forbyde eller afvise din adgang til, brug af og/eller deltagelse i ydelserne til enhver tid og af enhver årsag.

top

2. Medlemskabskvalifikation.

Medlemskab af et Panel er generelt åbent for enkeltpersoner, som opfylder kravene for medlemskab, inklusive, uden begrænsning, kravet om minimumsalder og kravet om geografisk placering. Kravene for medlemskab af et Panel kan variere for hvert Panel. Vi tillader kun ét medlemskab pr. unikke e-mailadresse. Dynata kan nægte at gøre Ydelserne tilgængelige for enhver person, når som helst og af hvilken som helst årsag eller uden årsag.

top

3. Brug af Ydelserne.

Ydelserne er til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må kun anvende Ydelserne, når og som de foreligger. Dynata forbeholder sig retten til at ændre, modificere eller ophæve og/eller begrænse eller blokere adgang til alle eller enhver del af Ydelserne, uden varsel, når som helst og af en hvilken som helst årsag eller uden årsag.

Dynata giver Panelmedlemmer og ikke-Panelmedlemmer, mulighed for at deltage i undersøgelser. Deltagelse i undersøgelser er frivillig. Hvis du indvilliger i at blive et Panelmedlem, accepterer du at modtage invitationer til at deltage i undersøgelser. Dynata kan endvidere give Panelmedlemmer mulighed for at kommunikere med andre Panelmedlemmer og/eller Dynata. Du kan framelde dig Panelmedlemskab når som helst. Se Afsnit 10 “Frameldelsespolitik” nedenfor.

top

4. Panelregistrering, adgangskoder.

Du må tage adgang til Websted(er) som en besøgende uden at registrere dig til medlemskab af det Panel forbundet med Webstedet (-stederne) og uden at udlevere eller oplyse personlige oplysninger.

For at registrere dig som et Panelmedlem skal du registrere dig hos eller til Panelet og udlevere visse personlige oplysninger. Panelmedlemmer og ikke-Panelmedlemmer skal udlevere alle oplysninger sandfærdigt. Dynata forbeholder sig retten til at begrænse eller forbyde din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne, hvis du udleverer, eller Dynata har rimelig mistanke om, at du har udleveret, oplysninger, som er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige.

Dynata vil enten: (i) udstede et brugernavn og en adgangskode til et Panelmedlem eller (ii) give et Panelmedlem lov til at oprette sit eget brugernavn og adgangskode. Panelmedlemmer er ene og alene ansvarlige for sikkerheden af deres brugernavne og adgangskoder og vil ene og alene være erstatningspligtige og ansvarlige for enhver brug, hvad enten autoriseret eller uautoriseret, af deres medlemskonti. Dynata fraråder på det kraftigste at bruge et CPR-nummer, et bankkontonummer eller andet identifikations- eller kontonummer som brugernavn eller adgangskode.

Panelmedlemskabet gælder kun for den enkelte person, der registrerer sig som medlem af Panelet.

Du anerkender, at du tager adgang til, bruger og/eller deltager i Ydelserne i egenskab af en uafhængig kontrahent, og intet bureau-, partnerskabs-, joint venture-, ansat/arbejdsgiver- eller franchisegiver/franchisetager-forhold er tilsigtet eller oprettet med denne aftale.

top

5. Uautoriserede brug.

Du indvilliger i ikke at: (i) bruge søgerobotter, robotter eller andre automatiserede datamining-teknikker til at katalogisere, downloade, opbevare eller på anden måde reproducere eller distribuere data eller indhold, som er tilgængelige i forbindelse med Ydelserne, eller til at manipulere resultaterne af en undersøgelse, lodtrækning eller konkurrence, (ii) foretage dig noget for at bryde ind i noget Websted(er) eller en enkeltpersons brug af et Websted, inklusive, uden begrænsning, ved at overbelaste, “oversvømme”, “mail-bombardere” eller “styrte” et Websted, (iii) sende eller transmittere nogen virusser, korrupte data eller nogen anden skadelig, forstyrrende eller destruktiv kode, fil eller information, inklusive, uden begrænsning, spyware, (iv) indsamle nogen personligt identificerbare oplysninger fra eller om nogen anden bruger af Ydelserne, (v) sende uopfordrede e-mails, inklusive, uden begrænsning, reklamekampagner og/eller reklamer for produkter eller ydelser, (vi) åbne, bruge eller bibeholde mere end én (1) medlemskonto hos Panelet, (vii) forfalske eller sløre din sande identitet, (viii) indramme en del (dele) af et Websted på et andet Websted eller ændre et Websteds udseende, (ix) etablere links fra et andet Websted til en side fra, på eller i et Websted eller til Ydelserne, uden Dynata's udtrykkelige skriftlige forhåndstilladelse, (x) opslå eller transmittere noget truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, sjofelt, stødende eller provokerende materiale eller indhold eller noget materiale eller indhold, som på anden måde kunne overtræde Gældende love (som defineret heri), (xi) tage del i nogen svigagtig aktivitet, inklusive, uden begrænsning, at haste gennem undersøgelser, at tage den samme undersøgelse mere end én gang, at sløre eller forfalske din identitet, at indsende falske oplysninger under registreringsprocessen, at indsende falske eller usande undersøgelsesdata, at indløse eller forsøge at indløse belønninger, gevinster og/eller incitamenter med falske eller svigagtige metoder og at manipulere undersøgelser, (xii) reverse engineer noget aspekt ved Ydelserne eller foretage eller udføre nogen handling, som kan afsløre eller finde kildekoden eller omgå eller undgå sikkerhedsforanstaltninger eller kontroller, der anvendes til at forbyde, indskrænke eller begrænse adgang til et websted, indhold eller kode, med undtagelse af hvad der er udtrykkeligt tilladt ved Gældende lovgivning, (xiii) tage del i nogen kriminelle eller ulovlige handlinger, (xiv) bruge Begrænset indhold (som defineret heri) på en måde, der bryder eller overtræder disse Vilkår, eller (xv) motivere og/eller rådgive en enkeltperson, inklusive, uden begrænsning, en Dynata-medarbejder, til at begå handlinger, som er forbudt herunder. Du anerkender og accepterer, at Dynata vil samarbejde om alle juridiske anmodninger om offentliggørelse(r) (fx retskendelser eller stævninger).

top

6. Begrænset indhold.

I forbindelse med din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne kan du få mulighed for at gennemgå eller tage adgang til fortrolige og proprietære oplysninger, materialer, produkter og indhold ("Begrænset indhold"), der tilhører Dynata og/eller Dynata's kunder, partnere og/eller licensgivere. Begrænset indhold er og vil ene og alene forblive ejeren af det Begrænsede Indholds ejendom. Du vil under ingen omstændigheder opnå eller modtage nogen ret, adkomst og/eller interesse i eller til noget Begrænset indhold. Du lover at beskytte det Begrænsede Indholds fortrolighed og hemmeligholdelse og indvilliger i ikke at modificere, kopiere, reproducere, genudgive, udstille, transmittere, distribuere, reverse engineer, skabe afledte værker af, dekompilere eller på anden måde bruge, ændre eller overføre Begrænset indhold uden Dynata's udtrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. Du anerkender og accepterer, at Begrænset indhold kan være omfattet af, og beskyttet af, immaterialretslove, -regulativer og -kodekser. Du anerkender og accepterer endvidere, at hvis du bryder eller på anden måde overtræder restriktionerne, begrænsningerne og forbuddene, som er indeholdt i dette Afsnit, foruden alle andre rettigheder eller retsmidler, som er tilgængelige for Dynata, forbeholder Dynata sig retten til at opsige, forbyde eller begrænse din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne.

top

7. Brugerindhold.

Du alene er erstatningspligtig og ansvarlig for alt indhold, alle materialer, oplysninger og kommentarer, som du bruger, uploader, opslår eller indsender i forbindelse med Ydelserne ("Brugerindhold"). Du alene er ansvarlig for alle tredjeparters godkendelser, samtykker og/eller autorisationer, der er påkrævet til Brugerindhold. Hvis du indsender Brugerindhold, kan Brugerindholdet blive offentligt tilgængeligt og kan blive delt med tredjeparter, inklusive, men ikke begrænset til, Dynata’s kunder, kunder af Dynata’s kunder og tredjepartsudbydere. Brugerindhold må kun inkludere lyd, video, billeder eller lighed relateret til den person, som indsender Brugerindholdet, og må ikke indeholde ophavsretligt beskyttet eller varemærkebeskyttet indhold eller nogen tredjeparts materiale. Brugerindhold må ikke inkludere lyd, video, billeder eller lighed relateret til andre end brugeren. Du vil ikke modtage godtgørelse for noget Brugerindhold. Hvis du ønsker information om identiteten af sponsoren for en undersøgelse, som du sender fotos eller videoer til, bedes du kontakte Dynata som angivet i Dynata's personoplysningspolitik. For at identificere den specifikke undersøgelse, skal du give Dynata oplysninger om din e-mailadresse og oplysninger om den specifikke undersøgelse (f.eks. undersøgelsesnummer, undersøgelsens emne eller sagens genstand, dato for gennemførelse af undersøgelsen osv.).

Ved at bruge, uploade, opslå eller indsende Brugerindhold i forbindelse med Ydelserne, tildeler du hermed Dynata en evig, uigenkaldelig, ubegrænset, overførbar, underlicenserbar, verdensomfattende, royaltyfri ret og licens til på nogen måde at redigere, kopiere, transmittere, udgive, udstille, skabe afledte værker af, reproducere, modificere, distribuere eller på anden måde bruge, modificere eller distribuere dit Brugerindhold, uden godtgørelse eller varsel.

Du alene er ansvarlig for Brugerindholdet. Dynata gennemgår ikke og kan ikke gennemgå alt Brugerindhold, og Dynata er ikke ansvarlig for Brugerindholdet. Dynata forbeholder sig retten til at slette, flytte eller redigere Brugerindhold, som efter Dynata's eget skøn, anses for at: (i) krænke disse Vilkår, (ii) krænke love om ophavsret eller varemærker eller (iii) være krænkende, æreskrænkende, obskønt eller på anden måde uacceptabelt.

top

8. Loyalitetsprogram.

1. I forbindelse med din brug af Ydelserne kan du få mulighed for at akkumulere belønninger, incitamenter og deltagelse i lodtrækninger. Oplysninger, officielle regler samt vilkår og betingelser for belønninger, incitamenter og lodtrækninger kan være tilgængelige i disse betingelser på Panelets Websted, i starten og slutningen af en undersøgelse, i undersøgelsesinvitationer, på webstederne til indløsning af belønninger, incitamenter og gevinster, og/eller kan være beskrevet i et nyhedsbrev eller anden kommunikation, som distribueres eller udgives af Dynata.

2. Alle point, der bliver indsat på et Panelmedlems konto udløber ét (1) år efter indsættelsen, medmindre pointene forspildes eller annulleres tidligere på grund af et inaktivt medlemsskab eller en inaktiv konto eller andet som fremsat i disse betingelser. Panelmedlemmers konti er ikke reelle bankkonti, og der påløber eller akkumulerer ikke renter af nogen slags.

3. Point indsat i forbindelse med ydelserne er ikke Panelmedlemmets ejendom, kan ikke lovmæssigt overføres under eller efter Panelmedlemmets liv, og de har ikke nogen værdi, før de indløses af Panelmedlemmet i henhold til disse Betingelser.

4. I tilfælde af, at der fejlagtigt er indsat point på et Panelmedlems konto, kan Dynata fjerne dem fra Panelmedlemmets konto.

5. Point vil blive fratrukket Panelmedlemmets konto, når anmodningen om indløsningen foretages.

6. Alle indløsninger er endelige, og præmier kan ikke veksles til penge, undtaget som anderledes angivet i disse Betingelser eller på anden måde aftalt skriftligt med en autoriseret repræsentant fra Dynata.

7. For at indløse point i Dynatas loyalitetsprogram, er der en minimal grænse på 100. Hvis du ikke opfylder den føromtalte grænse, har du ikke mulighed for indløsning under Dynatas loyalitetsprogram.

8. Dynata kan modificere, ændre, slette eller tilføje nye handelsbetingelser for deres loyalitetsprogram eller deres ydelser til enhver tid uden at give meddelelse herom. For Dynata omfatter dette, uden begrænsning, modificering, ændring, tilføjelse eller sletning af pointværdier, indløsningsniveuaer, konversionsrater, betingelser for status, betingelser for medlemsskab og betingelser for at optjene præmier til enhver tid uden at give meddelelse. Derudover kan Dynata opsige eller stoppe tilbud om præmier i forbindelse med Dynatas loyalitetsprogram til enhver tid uden at give meddelelse herom.

9. u kan ikke kombinere dine point med point, der tilhører et andet medlem, herunder, uden begrænsning, familiemedlemmer eller venner.

10. Dynata repræsenterer eller garanterer ikke noget af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, vedrørede produkter eller ydelser modtaget i forbindelse med Dynatas loyalitetsprogram, herunder, unden begrænsning, garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Dynata er ikke, og vil ikke være, forpligtet til eller ansvarlig for præstation af eller manglende præstation af de produkter eller ydelser, som pointene eller præmierne måtte ønskes indløst til. Derudover er Dynata ikke og vil ikke være ansvarlig for eller forpligtet til omkostninger, skade, ulykke, forsinkelse, tab, udgift eller ulejlighed, der måtte opstå i forbindelse med brug af, eller defekt i, produktet eller ydelsen, som pointene, incitamenterne eller præmierne ønskes indløst til. Dynata vil ikke erstatte tabte, stjålne, fejlplacerede eller skadede incitamenter eller præmier.

11. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER HERMED, AT DE POINT, INCITAMENTER ELLER PRÆMIER, SOM DU OPTJENER GENNEM YDELSERNE, KAN VÆRE UNDERLAGT BESKATNING, HVILKET HELT OG HOLDENT ER PANELMEDLEMMETS EGET ANSVAR. Dynata kan levere information til dig og/eller den relevante offentlige institution eller skattemyndighed vedrørende betalinger eller incitamenter, som du optjener i forbindelse med din brug af Dynatas ydelser. Du accepterer at give alle de oplysninger til Dynata, der kræves for at hjælpe Dynata med at opfylde deres forpligtelser i forhold til rapportering eller tilbageholdelse. Dynata kan tilbageholde skat fra incitamenter eller præmier i henhold til gældende lov.

12. Hver måned donerer Dynata $ 10.000 til det amerikanske Røde Kors. Denne donation er adskilt fra de incitamenter, du modtager til undersøgelser, og kommer ikke fra din pointbalance. Dette udgør ikke en donation på dine vegne, så det er ikke skattefradragt for dig og er ikke afhængig af antallet af undersøgelser medlemmer deltager i, men er en måde Dynata sigter mod at give tilbage til det globale samfund.

13. Dynata gør en rimelig indsats for at sikre, at point krediteres eller debiteres korrekt. Dog bør paneldeltagere gennemgå deres konto for at sikre, at deres konto identificerer de indsatte point, incitamenter eller præmier korrekt, og at den afspejler alle de rigtige indløsningstransaktioner. Hvis du mener, at din konto ikke er krediteret eller debiteret korrekt eller afspejler ukorrekte indløsningstransaktioner, bedes du sende en e-mail til helpdesk@mitpanel.dk. Alle e-mails, der sendes til Dynata skal inkludere paneldeltagerens navn, e-mailadresse og specifikke oplysninger om emneområdet. Dynata vil undersøge spørgsmålet og give svare tilbage til paneldeltageren hurtigst muligt. Dynatas beslutning er endelig og

14. Leverandørerne eller udbyderne af de produkter eller ydelser, der tilbydes i forbindelse med Dynatas loyalitetsprogram og/eller ejerne eller operatørerne af de(n) hjemmeside(r), hvorpå indløsningstransaktionerne foregår, kan have deres egne handelsebetingelser. Gennemgå venligst disse handelsbetingelser omhyggeligt.

15. Personoplysninger kan blive indsamlet, behandlet og/eller videregivet i forbindelse med Dynatas loyalitetsprogram og/eller enhver anmodning om at indløse en præmie. Ved at acceptere disse Betingelser, accepterer du hermed, at dine personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og/eller videregivet til sådanne formål, og at alle sådanne oplysninger vil være underlagt de betingelser, som fremgår af Dynatas privatlivspolitik.

16. Hvis et Panelmedlem vælger at donere point til en eller flere velgørenhedsorganisationer, der er godkendt af Dynata, vil Dynata donere disse point til den valgte velgørenhedsorganisation. Donationen foretages ikke af eller på vegne af Dynata, og Dynata matcher ikke donationerne. Bemærk, at donationsmuligheden ikke er tilgængelig på alle paneler, Som Dynata ejer og/eller styrer, så tjek venligst, hvilke indløsningsmuligheder, der er tilgængelige for det panel, du tilhører.

top

9. Profilopdateringer.

Panelmedlemmer indvilliger i omgående at underrette Dynata om ændringer i eller af oplysninger, som er indeholdt på deres medlemsprofil. Panelmedlemmer indvilliger i at gennemgå og opdatere medlemsprofiler, efter behov, mindst én gang hver sjette (6.) måned. Et Panelmedlem kan opdatere, rette og/eller slette oplysninger, der er indeholdt på hans eller hendes medlemsprofil ved at: (i) tage adgang til sin Panelmedlemskonto eller (ii) sende en e-mail til det relevante serviceteam for det relevante Panel.

top

10. Frameldelsespolitik.

Panelmedlemmer kan når som helst framelde sig brugen af Ydelserne (inklusive, uden begrænsning, modtagelse af nyhedsbreve eller kommunikation) ved at: (i) følge frameldingsprocedurerne, som er beskrevet på de relevante Websteder, eller som er indeholdt i e-mails fra Dynata, eller (ii) ved at sende en e-mail til Panelets medlemsserviceteam. Dynata skal gøre sig rimelige bestræbelser på at læse og svare på alle e-mailhenvendelser inden for en rimelig periode fra modtagelsen. Efter opsigelse vil et Panelmedlems kontaktoplysninger blive fjernet fra yderligere kommunikations- eller kontaktlister. Du skal regne med et par dage, inden dine kontaktoplysninger er blevet helt fjernet fra Dynata's kommunikations- eller kontaktlister for det relevante Panel. I denne periode kan medlemmet modtage kommunikation, som blev oprettet eller udarbejdet inden opsigelse. Der henvises til Dynata’s personoplysningspolitik for oplysninger om, hvordan Dynata håndterer oplysninger og data efter en anmodning om afmeldelse, opsigelse eller frameldelse (“Dynata's Personoplysningspolitik”).

top

11. Links.

I forbindelse med din brug af Ydelserne vil du eventuelt være i stand til frivilligt at linke eller komme i forbindelse med websteder, der vedligeholdes og/eller drives af tredjeparter ("Tredjeparts Websteder"). Dynata giver ikke sin tilslutning til nogen Tredjeparts Websted eller til nogen produkter, ydelser og/eller muligheder, der annonceres, tilbydes og/eller sælges gennem eller i forbindelse med en Tredjeparts Websted ("Tredjeparts Information"). ”). Dynata kommer ikke med nogen fremstillinger eller garantier vedrørende Tredjeparts Websteder og/eller Tredjeparts Informationer. Gennemgå omhyggeligt alle politikker og vilkår, der er gældende for Tredjeparts Websteder og Tredjeparts Informationer.

top

12. Kommunikation med Dynata.

Al kommunikation (eksklusive personlige oplysninger) og Brugerindhold, der indsendes eller transmitteres af dig til Dynata, via elektronisk post eller på anden måde vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-proprietære oplysninger, medmindre du specifikt har angivet det, enten forud for, eller samtidig med, indsendelsen eller transmissionen af sådan kommunikation og Brugerindhold. Du accepterer, at al sådan kommunikation og Brugerindhold kan bruges af Dynata af enhver juridisk årsag.

top

13. Privatliv.

Dynata tager dit privatliv meget alvorligt. Læs Dynata's Personoplysningspolitik for oplysninger om Dynata's fortrolighedspraksis.

top

14. Ansvarsfraskrivelse.

YDELSERNE, INKLUSIVE ALLE OPLYSNINGER, UNDERSØGELSER, INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST OG TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE PÅ, ELLER VIA, YDELSERNE, LEVERES “SOM DE FORELIGGER”. Dynata KOMMER IKKE MED NOGEN SOM HELST FORM FOR FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN SLAGS I FORBINDELSE MED OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST, UNDERSØGELSER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE PÅ, ELLER VIA, YDELSERNE, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, ALT BRUGERINDHOLD. ENDVIDERE FRASIGER Dynata SIG HERMED ENHVER OG ALLE GARANTIER, HVAD ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Dynata GARANTERER IKKE, AT REDSKABERNE, TEKNOLOGIEN ELLER FUNKTIONERNE INDEHOLDT I YDELSERNE ELLER NOGET INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST, INFORMATION OG/ELLER TJENESTER INDEHOLDT DERI VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FRI FOR FEJL, AT FEJL VIL BLIVE UDBEDRET, AT SYSTEMERNE ELLER SERVERNE, SOM UNDERSTØTTER YDELSERNE OG GØR YDELSERNE TILGÆNGELIGE, VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT YDELSERNE OG/ELLER SYSTEMERNE OG/ELLER SERVERNE, SOM UNDERSTØTTER YDELSERNE, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. Dynata GIVER IKKE ADGANG ELLER FORBINDELSE TIL INTERNETTET OG ER IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR TREDJEPARTS HANDLINGER ELLER UDELADELSER, SOM BRYDER IND I, INDSKRÆNKER, BEGRÆNSER ELLER FORHINDRER ADGANG ELLER FORBINDELSE TIL ELLER BRUG AF YDELSERNE.

top

15. Ændringer.

Dynata forbeholder sig hermed retten til, udelukkende efter eget skøn, at foretage ændringer i disse Vilkår. Dynata opfordrer dig til løbende at gennemgå disse Vilkår. Dynata vil indhente dit samtykke forud for ændringer, der er af en sådan karakter, at samtykke er nødvendigt eller påkrævet. Vedrørende ændringer, som ikke kræver samtykke, vil din fortsatte brug af, adgang til, eller deltagelse i Ydelserne udgøre din accept af disse Vilkår som ændret.

top

16. Skadesløsholdelse.

Du indvilliger i at dække, forsvare og skadesløsholde Dynata og dets moderselskab, tilknyttede selskaber og datterselskaber samt Dynata's og deres respektive medlemmer, ledere, aktionærer, direktører, embedsmænd, ansatte og repræsentanter fra og mod alle krav, erstatningskrav, tab, domsafsigelser, prisbelønninger, bøder, straffe og omkostninger og/eller udgifter af enhver slags, inklusive og uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og retsomkostninger, som opstår fra, er resultat af eller forårsaget af, enten direkte eller indirekte: (i) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår og/eller (ii) din brug af, deltagelse i og/eller adgang til Ydelserne.

top

17. Ansvarsbegrænsing.

UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER FORBUDT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT Dynata UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ERSTATNINGSPLIGTIG ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER OG/ELLER STRAFBARE ERSTATNINGSSKADER AF NOGEN SOM HELST GRUND ELLER ÅRSAG, UANSET OM Dynata ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN EKSISTERE.

ETHVERT KRAV ELLER ENHVER RETSHANDLING, SOM OPSTÅR FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF YDELSERNE OG/ELLER DISSE VILKÅR, SKAL INDGIVES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT ET SÅDANT KRAV ELLER EN SÅDAN RETSHANDLING OPSTOD.

top

18. Overholdelse af gældende lovgivning.

Du anerkender og accepterer, at du vil overholde alle gældende internationale, nationale, føderale, statslige og/eller lokale love, kodekser, regulativer, regler og/eller krav (“Gældende lovgivning”) vedrørende din brug af, deltagelse i og/eller adgang til Ydelserne.

top

19. Suspension, opsigelse, deaktivering af panelmedlemskonti.

Bege parter kan opsige dit medlemsskab i et panel til enhver tid med eller uden grund af enhver årsag og uden ansvar for opsigelsen.

Udover andre tilgængelige retsmidler kan Dynata, uden varsel, suspendere og/eller opsige dit brug af, adgang til og/eller deltagelse i ydelserne, hvis du ikke overholder disse Betingelser. Hvis Dynata opsiger dit medlemsskab, fordi du bryder eller krænker disse Vilkår: (i) fortaber du alle adkomster, interesser i og/eller til alle uindløste belønninger, incitamenter og/eller gevinster, med virkning umiddelbart efter opsigelsen, (ii) dit medlemsskab vil øjeblikkeligt blive opsagt, (iii) din adgang til, deltagelse i og brug af Ydelserne (herunder, uden begræsning, deltagelse i undersøgelser) vil øjeblikkeligt ophøre.

Hvis et ikke-Panelmedlem bryder eller på anden måde overtræder disse Vilkår, accepterer et sådant ikke-Panelmedlem, at: (a) alle rettigheder, adkomster og interesser i og/eller til uindløste belønninger, incitamenter og/eller gevinster (hvis der er nogen) mistes umiddelbart efter opsigelsen, og (b) adgang til, brug af og deltagelse i Ydelserne vil omgående ophøre.

Derudover forbeholder Dynata sig ret til at deaktivere din panelmedlemsskabskonto: (a) hvis du ikke forbliver Aktiv (som defineret heri), (b) hvis Dynata modtager en returnering eller meddelelse om leveringsfejl vedrørende e-mailkommunikationer sendt til din e-mailkonto, eller (c) hvis Dynata modtager en svarmeddelelse “postkasse fyldt” tre (3) gange vedrørende e-mailkommunikationer sendt til din e-mailkonto. Til disse Vilkårs formål betyder "Aktiv" at, du: (i) deltager i en undersøgelse mindst én gang hvert halve år; eller (ii) opdaterer din profil eller dine medlemsoplysninger mindst én gang hvert halve år.

I tilfælde af deaktivering, opsigelse fra din side eller opsigelse fra Dynatas side (af en anden grund end, at du ikke overholder disse Betingelser), skal Dynata føre regnskab med de oplyste, uindløste præmier, incitamenter og/eller priser og lade dig indløse sådanne præmier, incitamenter og/eller priser i en periode af tredive (30) dage efter ikrafttrædelsesdatoen for opsigelsen eller deaktiveringen af din konto.

top

20. Dynata-medarbejder.

A. Begrænsning Dynata's medarbejdere og deres Nærmeste Familiemedlem(mer) (som defineret heri) er ikke berettigede til at modtage nogen udbetalinger, gevinster eller incitamenter for at bruge, deltage i eller tage sig adgang til Ydelserne. I forbindelse med dette Afsnit 20 omfatter udtrykket "Nærmeste Familiemedlem(mer)" forældre, ægtefæller, børn eller bedre halvdele (dvs. kærester, partnere og ægteskabelige modstykker).

B.Procedurer. SDynata's medarbejdere må kun bruge, tage adgang til eller deltage i Ydelserne efter at have modtaget skriftlig tilladelse fra deres respektive leder, og udelukkende til det formål at forbedre Dynata's produkter og/eller tjenester. Dynata's medarbejdere skal altid være ærlige og rapportere oplysninger i forbindelse med brug af, adgang til eller deltagelse i Ydelserne. Hvis der skal bruges ændrede, falske eller usande oplysninger, skal der modtages forudgående samtykke og godkendelse fra Dynata's administrerende direktør.

C.Uretmæssig opførsel.Medmindre det er autoriseret i henhold til disse Vilkår eller på anden måde godkendt skriftligt af Dynata's administrerende direktør, er overtrædelser af vilkårene i dette Afsnit 20 fra en Dynata-medarbejder og/eller dennes Nærmeste Familiemedlem(mer) en overtrædelse af Dynata's adfærdsstandarder, og enhver sådan overtrædelse kan udsætte medarbejderen for disciplin, inklusive, uden begrænsning, afskedigelse.

top

21. Meddelelser.

A.Meddelelse fra dig til Dynata. Med undtagelse af hvad der er fremsat heri, eller som pålagt ved Gældende lovgivning, skal alle meddelelser, der skal sendes eller udleveres til Dynata: (i) være korrekt adresseret til den relevante firmaadresse og skal være tilstrækkeligt frankeret, hvis leveret: (a) med Federal Express, Express Mail eller andre nationalt eller internationalt anerkendte kurertjenester, der leverer fra den ene dag til den anden (hvor meddelelsen skal træde i kraft én (1) hverdag efter afsendelsen), eller (b) med anbefalet post, post, hvor der bedes om returkvittering, post med forudbetalt porto (hvor meddelelse skal træde i kraft seks (6) dage efter, den er sendt med posten), eller (ii) sendt via e-mail til det relevante medlemsserviceteam til det relevante Panel.

B.Meddelelse fra Dynata til dig. Med undtagelse af, hvad der er pålagt ved Gældende lovgivning, accepterer du, at Dynata kan sende meddelelser til dig: (i) via den e-mailadresse, som du har givet Dynata (hvor meddelelse skal træde i kraft én (1) dag efter den dato, hvor e-mailen blev sendt, forudset at Dynata ikke modtager en fejlmeddelelse, der oplyser, at levering af e-mailen blev forsinket, at e-mailadressen var ugyldig, eller at e-mailen på anden måde ikke kunne leveres), (ii) med anbefalet post, post, hvor der bedes om returkvittering, post med forudbetalt porto til den adresse, som du har givet Dynata (hvor meddelelse skal træde i kraft seks (6) dage efter, den er lagt i posten), eller (iii) ved at opslå meddelelser på den (de) relevante Websted(er). Du accepterer at tjekke den (de) relevante Websted(er) hyppigt for meddelelser og at holde dine personlige oplysninger opdaterede.

C.Juridisk meddelelse. Alle spørgsmål vedrørende disse betingelser og alle juridiske meddelelser skal, i henhold til Afsnit 21.A af disse betingelser, sendes til:

Dynata,LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC)
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484.
Attn: Legal Department

eller via e-mail til: privacy@surveysampling.com

top

22. Adskillelighed.

Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse Vilkår af en eller anden årsag holdes eller erklæres ugyldig eller umulig at håndhæve af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal sådant vilkår eller sådan bestemmelse anses for at være ugyldig og skal ikke påvirke anvendelsen og/eller fortolkningen af disse Vilkår. De øvrige vilkår eller bestemmelser i disse Vilkår skal fortsat være i kraft, som om det vilkår eller den bestemmelse, som er ugyldig eller umulig at håndhæve, ikke var del af disse Vilkår.

top

23. Gældende lovgivning; retskreds og værneting.

Disse Vilkår og din adgang til, brug af eller deltagelse i Ydelserne styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Connecticut, USA, uden hensyn til nogen del af noget valg af lovmæssige principper (enten i Connecticut eller nogen anden retskreds), som kan tillade anlæggelse af lovgivningen i en anden retskreds. Alle fordringer eller stridsmål, som opstår i forbindelse med disse Vilkår og/eller din adgang til, brug af eller deltagelse i Ydelserne er underlagt den eksklusive myndighed i staten eller Forbundsdomstole beliggende i Fairfield County i Connecticut, USA.

top

24. Diverse Vilkår.

Overskrifterne indeholdt i disse Vilkår er kun med henblik på reference og har ingen indvirkning på fortolkningen og/eller anvendelsen af disse Vilkår. Dynata's undladelse af at håndhæve et brud på disse Vilkår fra din side, ophæver eller befrier dig ikke fra et sådant brud og vil ikke ophæve, befri eller forhindre Dynata i at håndhæve noget efterfølgende brud på disse Vilkår fra din side. Disse Vilkår, alle regler, vilkår eller politikker, der henvises til, eller som er indeholdt heri, og alle Panelspecifikke krav repræsenterer hele forståelsen og aftalen mellem Dynata og dig, hvad angår sagens genstand heri.


Sidst opdateret 29 februar 2016

top