Survey Sampling International, LLC

Betingelser og vilkår for panelbelønninger

Ikrafttrædelsesdato: 22. januar 2014
Sidst opdateret: 22. januar 2014

1. Hvordan kan jeg optjene belønninger?

Paneldeltagerne kan optjene belønninger gennem forskellige aktiviteter, der er godkendt af Survey Sampling International, LLC ( "SSI "), herunder, uden begrænsning, ved tilmelding til et SSI-undersøgelsespanel, ved at udfylde og indsende en undersøgelse, gennem deltagelse i SSI's henvis-en-ven-program, gennem konkurrencer eller kampagner tilbudt af SSI, og/eller ved at udfylde forskellige interne profil- eller demografiske undersøgelser eller spørgeskemaer ( "godkendt aktivitet "). Hvis der bliver tilbudt point for en godkendt aktivitet, vil paneldeltageren få en meddelelse om, at point tilbydes for den godkendte aktivitet, og om antallet af point, der bliver tilbudt. Point kan indløses til forskellige belønninger, herunder, uden begrænsning, gavekoder, gavekort eller værdikuponer, kontanter gennem visse tredjeparters e-handelswebsites udvalgt af SSI og donationer til velgørende organisationer, som på forhånd er godkendt af SSI (enkeltvis en "belønning " og kollektivt "belønninger"). Pointværdierne for godkendte aktiviteter varierer, læs de gældende meddelelser og instruktioner grundigt. Point opbevares på en konto, som SSI opretholder for hver paneldeltager. Kontoen er ikke en egentlig bank eller finansiel konto og påløber eller akkumulerer ikke renter af nogen art.

Ud over belønninger kan SSI tilbyde paneldeltagerne mulighed for at optjene tilmeldinger til SSI's kvartalslodtrækning. Se lodtrækningens officielle regler for at få flere oplysninger: https://www.mitpanel.dk/general/terms-conditions/prize-draw-terms. Lodtrækningen er måske ikke tilgængelig som en incitamentmulighed for alle paneler.

Gyldige point vil blive krediteret til en paneldeltagers konto. Point vil blive debiteret fra en paneldeltagers konto, når paneldeltageren bruger pointene til at modtage en belønning. SSI bruger rimelige bestræbelser på at sikre, at point bliver krediteret og debiteret hensigtsmæssigt. Paneldeltagere bøg dog gennemgå deres konto for at sikre, at deres konto korrekt identificerer de optjente point og afspejler alle de relevante indløsningstransaktioner. Hvis du føler, at din konto ikke er blevet krediteret eller debiteret korrekt eller afspejler forkerte indløsningstransaktioner, så send en mail til helpdesk@mitpanel.dk. Enhver e-mail, der sendes til SSI, bør omfatte paneldeltagerens navn, e-mailadresse og specifikke oplysninger om emnet. SSI vil bruge rimelige bestræbelser på at undersøge sagen og give paneldeltageren svar så hurtigt som muligt. SSI's afgørelse er endelig og bindende.

SSI HVERKEN STØTTER, SPONSORERER ELLER PÅTAGER SIG ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANSVAR FOR LEVERANDØRER, PRODUCENTER ELLER UDBYDERE AF BELØNNINGER ELLER FOR NOGEN AF DERES PRODUKTER, TJENESTER, VARER ELLER GAVEKORT ELLER FOR NOGEN AF DERES ARBEJDSMETODER, POLITIKKER ELLER VILKÅR OG BETINGELSER.

SSI ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG ELLER ANSVARLIG FOR ENHVER TABT, FORLAGT, STJÅLET ELLER MISBRUGT BELØNNING, OG SSI ER IKKE ANSVARLIG FOR POINT, DER MISBRUGES AF ENKELTPERSONER, SOM DU GIVER TILLADELSE TIL AT BRUGE ELLER FÅ ADGANG TIL DIN KONTO. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER PROBLEMER MED HENSYN TIL MISBRUG AF DIN KONTO, SKAL DU KONTAKTE SSI. SSI VIL STRAKS UNDERSØGE SAGEN.

2. Hvordan kan jeg indløse point?

Belønninger, som er tilgængelige gennem SSI's belønningsprogram, har forskellige pointindløsningstærskler, og hvis du ikke har nok point til en vis belønning, vil du ikke være i stand til at indløse belønningen, før du har akkumuleret nok point. Oplysninger om pointindløsningstærskler for belønninger er tilgængelige på din kontos instrumentbræt. Når du har gennemført en indløsningstransaktion, kan transaktionen ikke trækkes tilbage, annulleres eller opsiges. Leverandørerne eller udbyderne af de belønninger, der er tilgængelige via SSI's belønningsprogram, kan muligvis have deres egne vilkår og betingelser. Gennemgå disse vilkår og betingelser omhyggeligt. SSI vil ikke erstatte tabte, stjålne, forlagte eller beskadigede belønninger. SSI'S BELØNNINGSPROGRAM OG ALLE BELØNNINGER LEVERES "SOM DE ER ", OG SSI FORETAGER IKKE OG FRASIGER SIG HERMED UDTRYKKELIGT ALLE ERKLÆRINGER OG GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE SAMT ENHVER STILTIENDE GARANTI, DER UDSPRINGER AF ET YDEEVNEFORLØB, HANDLINGSFORLØB ELLER HANDELSBRUG. I DET OMFANG, AT SSI PÅ GRUND AF GÆLDENDE LOV IKKE KAN FRASKRIVE SIG ENHVER GARANTI, SKAL OMFANGET OG VARIGHEDEN AF EN SÅDAN GARANTI BEGRÆNSES TIL DET MINIMUM, DER TILLADES UNDER EN SÅDAN GÆLDENDE LOVGIVNING.

Hvis en paneldeltager vælger at donere point til en af de velgørende organisationer, der er godkendt af SSI, vil SSI donere de pågældende point til den valgte velgørenhed. Donationen er ikke lavet af eller på vegne af SSI, og SSI matcher ikke og vil ikke matche nogen donation. Bemærk venligst, at donationsmuligheden ikke er tilgængelig på alle paneler, der ejes og/eller drives af eller på vegne af SSI. Tjek de indløsningsmuligheder, der er tilgængelige for det panel, som du tilhører.

3. Udløber point?

Point udløber ikke, men hvis din konto bliver opsagt eller annulleret, enten af dig eller SSI, kan dine ubrugte point blive annulleret og ugyldiggjort.

4. Skal jeg betale skat af belønningerne, som jeg modtager?

SSI giver ikke juridisk eller skattemæssig rådgivning til paneldeltagerne. Paneldeltagere er eneansvarlige for deres egne skattemæssige og juridiske forpligtelser. SSI kan give dig og/eller den relevante offentlige myndighed eller skattemyndighed oplysninger med relation til din belønningsindløsningshistorik, og hvis det er relevant, kan SSI tilbageholde skat efter anmodning fra den relevante offentlige myndighed eller skattemyndighed. Du anerkender, at SSI kan være forpligtet til at give eller udlevere visse oplysninger til relevante statslige organer eller regeringskontorer vedrørende eventuelle betalinger eller incitamenter, som du optjener i forbindelse med din brug af SSI's tjenester. Du accepterer at give SSI alle nødvendige oplysninger for at hjælpe SSI med at opfylde sine indberetnings- eller tilbageholdelsesforpligtelser.

5. Kan point eller belønninger overføres?

Paneldeltagere må ikke overføre, overdrage eller give løfte om point eller belønninger til andre personer eller parter. Paneldeltagere har ingen ejendomsrettigheder eller andre juridiske interesser i point, der tilstås i forbindelse med SSI's belønningsprogram. Point har ingen kontantværdi.

6. Hvad sker der, hvis min konto suspenderes eller opsiges, eller hvis jeg annullerer mit medlemskab?

En paneldeltagers konto kan suspenderes eller opsiges grundet inaktivitet som angivet i eller for mistænkt aktivitet i strid med SSI's vilkår og betingelser (https://www.mitpanel.dk/general/terms-conditions) ( "SSI's Betingelser og vilkår "). Hvis din konto suspenderes eller opsiges, vil du, når du forsøger at logge ind på din medlemskonto eller forsøger at deltage i en undersøgelse, modtage en meddelelse eller pop-op-meddelelse, som vil bede dig om at kontakte den relevante SSI-helpdesk. Bemærk, at i tilfælde af mistanke om svigagtig aktivitet eller aktivitet, der overtræder SSI's betingelser og vilkår, kan du miste retten til din kontosaldo. Hvis efter eget skøn SSI afgør, at din konto blev suspenderet eller opsagt ved en fejl, kan SSI genoprette din konto til aktiv status. SSI's afgørelse er endelig og bindende.

Hvis du ønsker at annullere dit medlemskab, skal du indløse alle point, som er tilgængelige for indløsning, inden du lukker din konto. Hvis du har spørgsmål om eller problemer med indløsning, skal du kontakte SSI på [helpdesk@mitpanel.dk].

SSI opbevarer oplysninger om point og indløsningstransaktionshistorik for hver paneldeltager i 6 måneder efter ophør eller annullering af en paneldeltager konto.

7. Vil SSI's belønningsprogram blive ændret?

SSI forbeholder sig ret til at ændre incitamentsprogramreglerne, belønninger, vilkår, betingelser og begrænsninger og/eller til enhver tid at annullere programmet helt uanset årsag.

8. Bliver jeg nødt til at videregive personlige oplysninger i forbindelse med min deltagelse i belønningsprogrammet?

I forbindelse med belønningsprogrammet kan du blive nødt til at videregive eller udlevere personlige oplysninger til SSI og/eller til SSI's underleverandører, agenter og/eller repræsentanter, der leverer tjenester til SSI i forbindelse med belønningsprogrammet. Alle personlige oplysninger, der videregives i forbindelse med belønningsprogrammet, vil blive brugt i overensstemmelse med SSI's persondatapolitik og vil blive anvendt til de angivne formål.

9. Hvornår krediteres point til min konto? Hvor lang tid tager det at modtage e-værdikuponer?

Hvad angår kreditering af point til en konto, vil SSI forsøge at kreditere din konto hurtigt, men timingen for kreditering af point til din konto afhænger af den aktivitet, som du deltog i (f. eks. vil point, der er udstedt i forbindelse med gennemførelse af en undersøgelse, blive krediteret, når undersøgelsesprojektet lukker). Desuden kan der være en forsinkelse, der skyldes en kundes gennemgang og analyse af de tjenester, der blev udført eller leveret af SSI.

For så vidt angår elektroniske værdibeviser vil en person generelt modtage det elektroniske værdibevis inden for otteogfyrre (48) timer efter indløsning. I visse tilfælde kan det dog tage længere tid. Det kan tage op til ti (10) hverdage, før værdibeviset leveres.

Hvad angår fysiske værdikuponer, vil en person generelt modtage de fysiske kuponer inden for ti (10) hverdage efter indløsning.

Hvis du ikke har modtaget point eller et incitament, som du føler, du er berettiget til, skal du kontakte [helpdesk@mitpanel.dk].

10. Er der andre vilkår og betingelser, der gælder for SSI's belønningsprogram?

SSI kan hyre en eller flere tjenesteudbydere til at administrere og hoste en eller flere onlinebutikker eller markedspladser for at give panelmedlemmer mulighed for at indløse point for produkter og tjenester, som er tilgængelige i eller via onlinebutikkerne eller markedspladserne. Tjenesteudbyderne kan have vilkår og betingelser, der gælder for din mulighed for at bruge og interagere med onlinebutikkerne eller markedspladserne. De pågældende vilkår og betingelser vil være tilgængelige på websitet for onlinebutikken eller markedspladsen. Derudover kan der være visse vilkår og betingelser, der gælder for visse belønninger, produkter eller tjenester, der er tilgængelige i eller via onlinebutikkerne eller markedspladserne. Disse vilkår og betingelser er tilgængelige via, på eller i forbindelse med onlinebutikkerne eller markedspladserne. Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt.